ENERGIA 7 / Sydel4Asix

ENERGIA 7 pod nazwą handlową SYDEL4ASIX już w cenniku ASKOM jako zintegrowany moduł rozszerzający funkcjonalność systemu ASIX.evo!

http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/sydel4asix/
http://www.asix.com.pl/pl/asix_cennik/


Nowości:
Dla zakładów pracujących w systemie wielobrygadowym - definiowanie dowolnych harmonogramów pracy pracy zmianowej.
Umożliwia obliczanie np. wskaźników zużycia mediów, wskaźników wydajności, jednostkowych kosztów produkcji w układzie brygadowym
Pozyskiwanie danych z arkusza Excel (zautomatyzowany import danych z raportów innych systemów), z możliwością automatycznego przeliczania agregatów oraz kwantów
Pełna automatyzacja wykonywania powtarzalnych zadań (np. raportowania) w założonych okresach czasowych i z założoną częstotliwością
Moduł PUBLIKACJE RAPORTÓW rozszerza dostęp do raportów i analiz generowanych w systemie SYDEL dla odbiorców nie posiadających zainstalowanego oprogramowania systemu bądź działających poza siecią korporacyjną zakładu.
 
Nowa strona WWW / SYDEL w JSW Koks (K.Radlin)

Nowa strona www.technicon.com.pl już działa! Zapraszamy...

Technicon otrzymał z B.P. "Koksoprojekt" zamówienie na budowę kompletnego systemu SYDEL dla modernizowanej benzolowni w Koksowni Radlin (JSW Koks). System powstanie do sierpnia 2017 roku.

 
MODBUS kontroler. Liczniki EMH, L+G w systemie Sydel

SYMOD - uniwersalny kontroler/driver MODBUS TCP/IP /RTU wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym i narzędziowym. Pozwala na monitorowanie, odczytywanie i lokalne buforowanie dowolnego zestawu danych z dowolnego urządzenia komunikującego się protokołem MODBUS.

Poza oczywistym zastosowaniem w systemie SYDEL po wyposażeniu w oprogramowanie wizualizacyjne (zewnętrzne lub dedykowane) może stanowić doskonałe narzędzie diagnostyczne dla specjalistów instalujących, uruchamiających lub używających urządzenia MODBUS.

 


 

Nowy driver komunikacyjny oparty o protokoły IEC-62056-21 i DLMS dla liczników energii elektrycznej.

Pozwala on na bezpośrednie włączenie do sytemu Sydel cyfrowych liczników np. EMH Metering, Landis+Gyr, Pozyton i in.

Intuicyjny konfigurator umożliwia odczytywanie dowolnego, wybranego zestawu danych z urządzeń cyfrowych.