Nasza oferta obejmuje wszystkie fazy tworzenia, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych:
 • projekty informatyczne, technologii i infrastruktury, AKPiA i elektryczne,
 • opomiarowanie obiektu, dobór infrastruktury pomiarowej oraz teletransmisyjnej,
 • dostawy i montaż sprzętu pomiarowego, infrastruktury, sprzętu komputerowego,
 • uruchomienia, wdrażanie, bieżące monitorowanie działania, serwis pogwarancyjny (on-line),
 • integracja już istniejących rozwiązań informatycznych w system nadrzędny.
Główne obszary działalności firmy:
 • monitorowanie układów elektrycznych (energetyka zawodowa i przemysłowa, zakłady przemysłowe),
 • automatyka i zdalne sterowanie procesem, monitorowanie procesów
 • zdalny dostęp do liczników cyfrowych
 • rozliczanie i bieżąca kontrola zużycia energii elektrycznej,
 • rozliczanie i bieżąca kontrola zużycia mediów nieelektrycznych (woda, gaz, para, sprężone powietrze, ciepło i inne),
 • usługi IT
Oferowane systemy mają strukturę otwartą:
 • Sprzętowo - możliwość zastosowania dowolnych sterowników krajowych i zagranicznych, integracja rozproszonych systemów pomiarowych, zabezpieczeń cyfrowych, układów rozliczeniowych, liczników ciepła, gazu, wody itp., dowolna ilość terminali dyspozytorskich, łatwe etapowanie struktury.
 • Programowo - bezustannie rozwijane autorskie oprogramowanie SYDEL, SYDEL4ASIX, SYNOPTICON; aplikacje ASIX, inTouch, iFIX,
 • Standardy i protokoły przemysłowe - IEC-61850, OPC, Modbus, Profibus, CANbus, Ethernet, LONworks, MBus, inne protokoły transmisji producentów sprzętu dla akwizycji danych; IEC-61850, OPC, SQL, EtherCAT, GPRS/LTE, Wi-Fi, radiolinie dla realizacji dostępu do danych.
 • Uniwersalne drivery komunikacyjne SyMOD (Modbus driver) do dowolnego systemu SCADA.