Firma TechniCon sp. z o.o. powstała w Gliwicach w 1988 roku. Od początku istnienia spółka zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i realizacją systemów dyspozytorskich dla potrzeb służb energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i elektrociepłowniach ze szczególnym uwzględnieniem układów elektroenergetycznych (nazwa handlowa - SYDEL).

SYDEL to wysoko wyspecjalizowany system monitorowania, sterowania procesami oraz bilansowania i rozliczania zużycia mediów energetycznych i związanych z tym kosztów. Wyróżniają go funkcje prognozowania (tzw. "grafikowanie" w oparciu o unikalne podejście technologiczne) oraz struktura umożliwiająca łatwą integrację z innymi systemami jako system nadrzędny lub fragment większej całości.
Nadaje się on również do zastosowań w innych obszarach:
• jako system nadzoru i sterowania oczyszczalniami ścieków i przepompowniami wody,
• w centrach handlowych (nadzór układu el.en. dużych budynków jako fragment systemu BMS) ,
• jako system nadzoru i sterowania dużych agregatów - turbin, kotłów, młynów.

SYDEL w wersji 6.x zawiera m.in. nowe wysokowydajne oprogramowanie komunikacyjne oraz możliwość bezpiecznego, zdalnego dostępu internetowego do wybranych funkcji za pośrednictwem wyspecjalizowanego oprogramowania oraz przeglądarek WWW.

SYDEL4ASIX dostępny - zapraszamy na strony firmy ASKOM Gliwice!

TechniCon posiada status partnera następujących firm:

  • BECKHOFF Automation
  • Bernecker&Rainer
  • Sofrel LACROIX
  • ASKOM
  • Parse components